Ho tsamaya kapa ‘ho lelera’

Walking-about-or-wandering-SESOTHO-BW