Maano a Motheo Ho utlwisisa le ho Hlokomela motho ya nang le Lefu la Alzheimer

Basic-principles-for-understanding-a-person-with-AD-Sesotho-BW